ons klimaat verandertdrogere hetere zomers met piekbuien, en langdurige regenval in de winter

waarom de StraaD?onze missie is om straten weer aantrekkelijk en leefbaar te maken

slimme systemende StraaD bestaat uit verschillende slimme Systemen tussen privaat en publiek die op elkaar zijn afgestemd

kosten & batende straaD is maatschappelijk rendabel, de baten zijn groot!

wat kan ik doen?renoveer klimaat robuust, zorg bijvoorbeeld voor een versterkte constructie zodat groene daken of waterberging op daken mogelijk is

het belang van de StraaD40% van de ruimte is publiek eigendom, klimaatadaptatie kan daarin deels worden opgelost.
Als er aan de straat gewerkt wordt ontstaat de mogelijkheid om de bovengrond opnieuw in te richten

1

Observatie

Ons stadsklimaat verandert

De veranderende straat

Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw waren de straten de ontmoetingsruimte van de stad, hier speelde het sociale leven zich af. De openbare weg was domein van auto, paard en wagen, fietser, wandelaar en handelaar. De rijweg was smal, de stoep breed en de wereld onder de weg was overzichtelijk. De bomen hadden ruimte en groeiden tot in de hemel.

Maar geleidelijk aan is het drukker geworden. De openbare ruimte is van verblijfsgebied tot transportader verworden, de ruimte voor ontmoeting is beperkt en de ruimte voor groen is afgenomen. Niet alleen op, maar ook onder de weg speelt ruimtegebrek een cruciale rol voor de verdere inrichting van de straat.

Daarnaast verandert ons klimaat. Onze winters worden gemiddeld natter en gedurende de zomermaanden valt tijdens piekbuien extreem veel neerslag. Tegelijkertijd neemt het aantal zomerse regendagen af, waardoor verdroging dreigt met invloed op beplanting en paalrot in wijken die op houten palen gefundeerd zijn

De stijging van de temperatuur is vooral merkbaar in steden welke ‘s nachts minder in staat blijken de warmte af te geven, er ontstaan hitte-eilanden. De opwarming van de stad heeft negatieve effecten op het welbevinden, concentratievermogen en de arbeidsproductiviteit.

Het is onze ambitie om elke straat in Nederland om te vormen naar een straaD. Werken aan duurzame oplossingen onder- en bovengronds, in de publieke en de private ruimte, in het bestaand stedelijk gebied. Wij reizen de komende jaren door het land om deze transformatie vorm te geven, zowel ruimtelijk als procesmatig.

Welkom bij de straaD, de straat voor een beter leefklimaat!

2

Project

De oplossing ligt op straat!

Aanpassen aan een veranderd stadsklimaat

Geen revolutie, maar evolutie Klimaatverandering is al aan de gang. Dit is het moment om te starten met adaptatie, geen grootschalige ingrepen, maar mee-koppelen en geleidelijk aanpassen. Stap voor stap

investeren in de klimaatbestendigheid van de stad, gebouwen en openbare ruimte is op lange termijn kosteneffectief en dus verstandig. StraaD oplossingen leveren baten op meerdere terreinen, voor de leefomgeving, voor de ecologie en voor de economie.

De StraaD Loont!Voorkomen is beter dan genezen. Kosten om adaptieve maatregelen toe te passen liggen in verhouding een stuk lager dan de kosten bij herstelschade. Ruim 90% van de kosten kan vermeden worden door te investeren in adaptieve maatregelen.

3

Oplossing

Slimme Systemen

Waar zetten we op in en wat brengt de toekomst?

De StraaD van de toekomst is samen te vatten in vier thema’s:

  • Stad als spons: Door het creëren van verschillende vormen van waterberging in het publieke en private domein gecombineerd met infiltratie in de ondergrond via de straat wordt de wateropgave gereduceerd;
  • groen met meerwaarde: Het toevoegen van groen in de straat zorgt naast een aangenaam aanzicht voor verkoeling, betere infiltratie mogelijkheden, zuiveren van lucht en water. Op kleine schaal is voedsel productie mogelijk;
  • sociaal & flexibel: Er ontstaat een prettiger leef- en verblijfklimaat door gebruik te maken van duurzame, kwalitatieve materialen, door meer ruimte te maken voor verschillende gebruikers en door de omgeving ‘eigenaar’ te maken;
  • efficiënte stromen: Het slim koppelen tussen verschillende vormen van energie, afval, kabels & leidingen levert een efficiënte straat die in potentie zelfvoorzienend is.

straaDteam

Samenwerken in de netwerksamenleving

BoschSlabbers

    070-3554407

   info@bsla.nl

Buro Bergh

    06-17383549

   floor@burobergh.nl

meer info? of wil je een krant bestellen? neem dan contact met ons op!

In dit project werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen aan het transformeren van straten. Van straat tot straaD, de straat voor een beter leefklimaat. Een mooi voorbeeld van het werken in de netwerksamenleving.

In 2013 nam BoschSlabbers het initiatief voor de straaD. Zij verwonderden zich over de inrichting van onze stenige straten. Kan dat nu niet slimmer, socialer en klimaatadaptiever? Met dit idee heeft zij partners bereid gevonden om samen te onderzoeken hoe onze straten en buurten in de toekomst er uit zouden kunnen en moeten zien.

De kranten zijn in nauwe samenwerking met onze partners ontwikkeld. De partners brachten elk- naar kunnen- kennis, tijd en/of geld in om deze vijf uitgaves mogelijk te maken.